top of page

INTEGRITETSPOLICY

När du kontaktar mig registrerar jag dina uppgifter i journalsystemet muntra. 

Detta gör jag för att kunna erbjuda dig en god och säker vård och för att kunna följa upp behandlingen och verksamheten över tid.

De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter är patientdatalagen och dataskyddsförordningen. 

Som din vårdgivare är jag skyldig att föra journal.

Den ska bla innehålla varför vård efterfrågats, diagnos, planerad och utförd behandling.

En del uppgifter måste rapporteras till Försäkringskassan.

En journalhandling ska förvaras i minst tio år efter att sista anteckningen är införd.

Inom tandvården råder sträng sekretess gällande uppgifter om patienters hälsotillstånd och andra personliga uppgifter.

Som patient har du rätt att ta del av de uppgifter som finns i din journal. Du har också rätt att få en kopia av hela eller delar av journalen

Har du en avvikande mening om vad som står i din journal har du rätt att få det infört i journalen. 

Vill du få en uppgift borttagen måste du vända dig till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Som patient har du rätt att se vem som läst eller ändrat i din journal. 

All läsning loggas och samlas i datajournalsystemet.

Du kan när som helst framföra synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter till personuppgiftsansvarig alternativt till Datainspektionen om du önskar framföra synpunkter till en tillsynsmyndighet. 

 

Personuppgiftsansvarig på din tandhygienist i Linköping är Tandhygienist Malin Jonsson 

Om du har frågor kring denna information är du välkommen att kontakta mig. 

bottom of page