top of page
Nature Tokens

MILJÖ

Hur jag arbetar hållbart

På Din tandhygienist i Linköping försöker jag tänka miljömedvetet när det gäller vilka produkter jag använder och vad jag återvinner.

På en tandklinik kan jag inte kompostera avfall om det finns blod eller bakterier på det.

Men jag kan välja material som är gjort av tex bioplast istället för att använda plast som är gjord av fossila, icke-förnybara resurser.

Bioplast tillverkas av material från sockerbetor, sockerrör och majs och som när den förbränns endast släpper ut den koldioxid som växten tar upp medan den odlas. Material jag använder som är tillverkat av bioplast är tex sugar, muggar.

Jag återvinner allt som går tex plastbehållare och kartonger. Jag ser miljöarbetet på kliniken som ett ständigt pågående arbete.

Samband munhälsa och allmänsjukdomar

En god munhälsa är viktig för livskvalitet och självkänsla. Studier visar att flera allmänsjukdomar såsom hjärt-kärl sjukdom, diabetes, demens har samband med försämrad munhälsa.

När jag behandlar dig tar jag alltid en fullständig hälsoanamnes. Detta gör jag för att kunna göra en riskbedömning och erbjuda en god och säker vård.

laark-boshoff-30exjHVINOs-unsplash.jpg
bottom of page