top of page
woman-gbf25b76ec_1920.jpg

DET STATLIGA
TANDVÅRDSSTÖDET

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget får alla svenska medborgare från det året man fyller 24 år.  

Tandvårdsbidraget kan användas till undersökningar och förebyggande behandlingar hos tandhygienist, samt till all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd

 

·      Från och med det år du fyller 24 till att du är 29 år är bidraget 600 kronor per år

·      Från och med det år du fyller 30 till att du är 64 år är bidraget 300 kronor per år

·      Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 per år

 

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder tex undersökning och tandrengöring

Högkostnadsskydd

En del av dina kostnader för tandvård kan täckas av högkostnadsskyddet. Det gäller kostnader för mer än sammanlagt 3000 kronor under ett år enligt statens referenspriser eller tandläkaren/tandhygienistens priser. Högkostnadsskyddet beräknas utifrån det pris som är lägst

Regionens tandvårdsstöd

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ett stort behov av vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från din region. 

Det kan du till exempel få om du har ett stort behov av omvårdnad, behöver tandvård som ett led i din sjukdomsbehandling eller om du är extremt tandvårdsrädd.

 

 

Rapps Foto-2660.jpg

Om du är intresserad av att veta mer kan du besöka Försäkringskassan och Socialstyrelsen

Eller så är du välkommen att ringa mig på Din tandhygienist i Linköping på 076-324 90 41

bottom of page